Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

882 са били безработните в общината в края на м.г.

В края на изтеклата година равнището на безработица в общината бележи повишение от 0.31 пункта в сравнение с предходната година, когато е било с 2.6 пункта.

Регистрираните безработни за декември достигат 882 души. Това е най-ниското равнище на безработица за този месец през последните 8 години.

В същото време се наблюдава увеличение в числеността на жените с 5 % (548 души) и на мъжете с 13 % (334). По възрастови групи се отчита увеличение на дела на безработните в активна трудова възраст (30-49 г.) и намаление на младежите до 29 г. и групата над 50 г. Но броят на безработните във всички възрастови групи нараства. Най-голяма е групата на регистрираните без квалификация (43 %), а специалистите запазват дела си от 28 %. Най-много са завършилите средно образование (423 души). Лицата с по-ниска степен на образование са 327, а висшистите са 132 души.

Входящият поток включва 156 безработни - 91 новорегистрирани и 65 с възстановена регистрация, предимно след изтичане на срочни трудови договори и след приключване на работа по насърчителни мерки и по програми. Изходящият поток е от 95 души. Лицата, намерили трудова реализация, са 43 - 30 с посредничеството на ДБТ. На несубсидирани работни места са устроени 10 безработни като продавач, домакин, работник в различни производства, шивач, педагогически специалности, кранист, мотокарист и др. 35 лица работят в аварийни групи в селищата от общината, един е детегледач по НП "В подкрепа на майчинството" и един е "личен асистент" по НП "Асистенти на хора с увреждания".

в-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания