Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Спират разпоредителните сделки...

Спират разпоредителните сделки с общинско имущество

Общинските съветници от комисия "ТСУ, общински активи, земеделие и опазване на околната среда" на заседанието си миналия четвъртък решиха да бъдат спрени всички разпоредителни сделки с общинско имущество. Те приеха своето решение на основание на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), с което се спират всички разпоредителни сделки с общинско имущество до актуализиране на публичния регистър и оповестяването му в интернет страницата на Община Свищов.

в-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания