Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Залесяват 250 декара с топола и акация

Пролетно залесяване върху 250 дка ще извърши Държавното лесничейство. Около 250 дка са подготвените през есента площи за залесяване. 150 дка ще се залесят с топола, а другите 100 - с акация. Мероприятията са в изпълнение на лесоустройствения план. Горският фонд на лесничейството - 50 хил. дка, е разделен на 7 охранителни участъка, обслужвани от седем горски стражари и е най-малък в структурата на РУГ – В. Търново. Затруднение при обслужването му създава фактът, че горите са разпръснати на територията на общината.

в-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания