Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Намаление на незаконната сеч отчита лесничейството

През изминалата година Държавно лесничейство – Свищов отчита намаление в незаконното изсичане на горите. Придобитите без разрешение дърва за периода са 70 куб. м. при 246 за 2006 г., т.е. се отчита разлика от 176 куб. м., заяви инж. Петко Монев, директор на лесничейството. Наложените глоби в резултат на горското бракониерство през м.г. са за 8 685 лв. при 15 590 лв. за предходния период. В подобно съотношение се отчита и намаление в съставените актове и издадените наказателни постановления – 85 броя (2007 г.) на 144 (2006 г.).

Най-куриозният случай през изминалата година, за който разказа инж. Монев, е на бракониерство, при който лесничеите конфискували две каруци и два коня. Животните са пратени на "хотел" в коневъдната база в Стоките, Габровския балкан. За престоя на конете там до продажбата им свищовското лесничейство е платило 1 500 лева, а приходите след продажбата им е едва 300 лева. Това е загуба за лесничейството, още повече, че хванатите бракониери в горите на село Червена са от община Левски. Най-често бракониерските набези са от ромски младежи, които изсичат обикновено по кубик-два, продават ги и на другия ден ги изпиват в местната дискотека.

Масираната проверка през почивните дни - събота и неделя, на свищовските лесничеи приключи със съставени общо 12 акта за нарушения. Десет от тях са за незаконна сеч в горския фонд, два - за незаконен лов. Горските са конфискували каруца и резачка, а конят е оставен на отговорно пазене при собственика му до продажбата.

Инж. Монев припомни, че съгласно последните изменения в законодателството незаконната сеч също се третира като престъпление. На територията на нашето лесничейство няма крупни случаи на незаконна сеч. Но трябва да се знае, че според закона нарушител е не само този, който сече без разрешение. На санкция подлежи и лицето, което купува незаконно добитата дървесина, добави инж. Монев.

Галя ФИРОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания