Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дават до 7500 евро за млекопроизводител

311 млекопроизводители от общината са подали до сряда документи за евросубсидии в общинската служба "Земеделие и гори", съобщи нейният ръководител Стефка Андреева.

За интересуващите се тя поясни, че областните дирекции и общинските служби "Земеделие и гори", както и в областните поделения на фонд "Земеделие" приемат заявления за подпомагане по Регламент 1535 на Европейския съюз от 2007 г. – de minimis.

Всеки регистриран млекопроизводител има право да получи левовата равностойност до максимум 7500 евро. Отпускането на извънредната помощ цели да подпомогне изпитващите сериозни финансови затруднения млекопроизводители.

Крайният срок за подаване на заявленията изтича днес, 1 февруари. Задължително условие за кандидатстване за помощта е регистрация като земеделски производител.

През 2007 г. в общината е имало регистрирани 453 говедовъдни стопанства и 666 земеделски производители. До момента документи са подали над 30 души, а очакваният им брой, след изтичане на крайния крок 25 март, е да надмине 660 регистрирани земеделски производители, прогнозира Стефка Андреева.

Освен регистрация, кандидатът трябва да има и индивидуална млечна квота (за краве мляко) и/или сключен договор за доставка с млекосъбирателен пункт или млекопреработвателно предприятие (за биволско и овче мляко). От службата поясниха още, че до момента няма определено количество произведено мляко, както няма и ограничения в броя отглеждани животни от кандидатите за подпомагане.

Галя ФИРОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания