Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СВИЩОВСКОТО ЧИТАЛИЩЕ ЧЕСТВА 152-ГОДИШНИНАТА СИ

Първото българско читалище е създадено в нашия град на 30 януари 1856 г. В дома на видния свищовски търговец Димитър Начович са още учителите Емануил Васкидович и Георги Владикин и търговецът Христаки Филчов. Наред с инициаторите, на събранието присъстват още около 40 разпалени родолюбци. На самобитното и уникално читалищно дело те завещават не само духовните си и нравствени сили, но и щедри парични дарения в името на благородното начинание.
Емануил Васкидович дарява 800 книги, Димитър Начович прибавя 3 000 златни гроша, Христаки Филчов – 1 500, а Георги Владикин – 300.
Основателите определят следната програма на читалището:
1. Да се създаде градска библиотека.
2. Да се събират стари ръкописи на пергамент и хартия.
3. Да се подкрепят способни младежи да добият по-високо образование в чужбина.
4. Да се подпомагат български книжовници да печатат свои трудове и преводи.
Славната годишнина бе чествана на 30 януари т. г. Сутринта бяха поднесени цветя на паметната плоча на къщата на Димитър Начович, където е основано Първото българско читалище. Вечерта в салона на читалището бе отбелязана годишнината, а Драматичният театър представи премиерата на пиесата "Женско царство" от Ст. Л. Костов.


РОЗИН ЧАПАНОВ,
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания