Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

"Няма проблем с приема на деца ...

"Няма проблем с приема на деца в яслите и детските градини в Свищов", заяви началникът на общинското звено "Образование и култура" Милена Богданова.
В началото на 2008 година забавачниците в свищовска община се посещават от общо 1104 деца, а броят им за миналата година е бил 1084. "Както се вижда, увеличението е незначително.", коментира Богданова, пояснявайки, че основният проблем не е липсата на места в детските градини и яслите, а по-скоро неравномерното разпределение на малчуганите между детските заведения. Така например между трите детски заведения с яслени групи в Свищов, предпочитани са ОДЗ "Слънчо" и ОДЗ "Чиполино", тъй като третото ОДЗ "Детски свят" се намира в по-краен квартал, където живее предимно ромско население.
"От тази учебна година разкрихме още една яслена група в ОДЗ "Детски свят" и така всички ОДЗ-та в Свищов вече са с по две яслени групи. Хората разбраха, че навсякъде се предлагат еднакви грижи за децата им и като че ли проблемът бе преодолян.", каза Милена Богданова.
Друг проблем, според началникът на общинското звено "Образование и култура", е фактът, че броят на децата в някои села на общината намалява, което поставя под въпрос съществуването на детските градини там в близкото бъдеще.
Към момента в община Свищов има 5 обединени детски заведения с яслени групи - 3 са в града, 1 в село Ореш с филиал в село Драгомирово и 1 в село Алеково.
Броят на детските градини е 11 - 3 от тях са в общинския център, а по една функционира в селата Българско Сливово, Вардим, Козловец, Овча Могила, Горна Студена, Морава, Хаджи Димитрово, Царевец. В Свищов работи и оздравителна детска градина за деца с хронични заболявания.
Както през 2007 и тази година родителите ще заплащат такса от 31 лева - 20 лева за храна на детето и 11 лева за постоянна издръжка. Според нормативната база половин такса заплащат семейства, в които единият от родителите е инвалид, а освободени от такса са децата без родители.
През изминалата година с право на половин такса са се ползвали 106 деца в общината, а напълно освободени от такса са били 13 деца.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания