Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДЕЙНОСТ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

Уважаеми данъкоплатци,

От 2008 г. патентният данък е местен.
Това означава, че декларациите за облагане с патентен данък трябва да се подават в Община Свищов. Срокът за подаване на данъчната декларация за облагане с патентен данък за 2008 г. е 30 април на текущата година.
Данъкът се заплаща на четири равни вноски:
Първа и втора вноска за 2008 г. е 30 април на текущата година
Трета вноска - 31 юли
Четвърта вноска – 31 октомври
На предплатилите за цялата година в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.
Внасянето на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци за 2008 г. ще се извърши от 31 март 2008 г.
Първата и втората вноска на данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци се внасят от 31 март до 30 юни на текущата година.
Трета вноска - 30 септември
Четвърта вноска – 30 ноември
На предплатилите за цялата година в срок до 30 юни се прави отстъпка 5 на сто.
Внасянето на данък върху превозните средства за 2008 г. ще се извърши от 31 март 2008 г.
Първата вноска за данък върху превозните средства се внася от 31 март до 30 юни на текущата година.
Втората вноска - 30 септември
На предплатилите за цялата година в срок до 30 юни се прави отстъпка 5 на сто.
Изчисляването, отпечатването и изпращането на съобщенията на лицата за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2008 г. ще се извърши през месец март.

О Б Щ И Н А С В И Щ О В
ДЕЙНОСТ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания