Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Облекчения за такса смет

След одобрените промени в Наредбата за местни данъци и такси лицата с намалена постоянна трудоспособност над 50 % и ветераните от войните, ще плащат половината от дължимата такса смет за основния им за живеене имот. Това ще става след подаване на молби-декларации до 31.01.2008 г.

Няма да се събира такса смет за неизползвани целогодишно имоти, недекларирани като основно жилище, както и за незастроени дворни места в границите на регулация.

Декларациите трябва да бъдат подадени до 31 октомври на предходната година, а за 2008 г. срокът е до 25 февруари.

Общинската администрация трябва да проверява декларираните по обстоятелства или да се базира на официална информация на "Електроразпределение" (разход не повече от 15 квтч месечно) и "ВиК" за ползвани техни услуги в недвижимия имот през текущата година. Ако пък се констатира ползване на декларирания недвижим имот, таксата се определя и дължи в пълен размер за годината, като се налага и глоба от едногодишна такса.

Молбите-декларации се подават до общинската администрация, обработват се от нея и след това се представят за одобрение от Общинския съвет.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания