Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартира НП "ОСПОЗ" 2008 в община Свищов

И през 2008 година към Община Свищов ще работят хора по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост".

Програмата стартира в началото на месец януари с назначаването на седем човека. Двама от тях работят по Приложение І (комунално-битови дейности) и пет ще бъдат назначени по Приложение ІІІ (социални дейности) като санитари в Дом за стари хора "Мария Луиза" и Специализирано учебно-професионално заведение "Св. Климент Охридски" – с. Овча Могила. Лицата наети по тези две приложения ще бъдат с ангажираност 12 месеца.

По Приложение ІІ (трайни дейности) от началото на април до края на ноември ще бъдат открити и съответно заети осемнадесет нови работни места.
Като охранител на археологическите разкопки за същия период ще бъде назначен един човек.

Основната цел на проекта е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане. В този аспект наетите по НП "ОСПОЗ" към Община Свищов отново ще са лица регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" – Свищов, които са трайно безработни, и получаващи социални помощи.

Обектите, които попадат в обхвата на програмата за 2008 година са: обществени зелени площи и терени, МБАЛ – Свищов, Гробищен парк, Археологически разкопки "Нове", Посетителски център "Нове", улица "Неофит Рилски", ДСХ "Мария Луиза", Домашен социален патронаж – Свищов, СУПЗ "Климент Охридски" – с. Овча могила.

На територията на община Свищов през първото тримесечие на 2008 година (януари, февруари и март) ще функционира и аварийна група също съставена от безработни лица на социално подпомагане. Основната им задача e осъществяването на зимна поддръжка на обществени терени, включваща почистване на сняг, почистване на лед и опесъчаване на улици, пътища и площади.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания