Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Първа пресконференция на инж. Иван Хараламбиев

По повод на първата си приемна за граждани, инж. Иван Хараламбиев даде в понеделник и първата си пресконференция след избирането си за председател на Общинския съвет. Той уточни, че отсега всеки понеделник от 9 до 12 часа ще бъде на разположение на гражданите за техните проблеми, но те могат да се обръщат към него и през останалите дни от седмицата, ако в момента той не е ангажиран. Трима граждани са посетили първата приемна, на която са били поставени въпроси, свързани с кандидатстване за получаване на общински жилища, както и с молби и жалби, подавани преди години, които или са останали без отговор, или пък са получили отказ.

"По отношение на сегашния правилник за работа на Общинския съвет нашето мнение, е че той е добър и ние можем без затруднения да работим по него. Ако пък се наложат впоследствие промени, свързани със ситуацията след 1 януари 2008 г., можем да възложим на постоянната комисия, която ще се занимава с наредбите и правилниците, да предложи в един не много дълъг срок промени в някои от текстовете на правилника", каза инж. Хараламбиев.
...

По материал на Людмил СИМЕОНОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания