Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартира кампания "Училище без насилие"

УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявиха 24-часова национална телефонна линия за деца - жертви на насилие "Говори с приятел" и комуникационна кампания "Училище без насилие". Номер 0800 19 100 е безплатен, денонощен, има национално покритие и спазва принципите на анонимност.

Целите на линията са да предостави на децата партньор, с когото да разговарят по въпроси и проблеми, които ги безпокоят и вълнуват; да идентифицира случаи на деца в риск и предприеме необходимите мерки; да информира и популяризира системата за закрила на детето; да разшири възможностите за подаване на сигнали за нарушаване на правата на децата на децата. Предотвратяване на насилието над деца се допълва от проекта "Училище без насилие", изпълняван от УНИЦЕФ, ДАЗД и др.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания