Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Субсидии получават три свищовски библиотеки

23 библиотеки от Великотърновска област ще бъдат субсидирани от Министерството на културата. Средствата са за одобрени проекти за обновяване на библиотечните фондове по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност". Одобрени са проектите на общо 9 училища, сред които е СОУ "Димитър Благоев" в Свищов. Субсидия е предвидена и за Стопанската академия "Д.А.Ценов" и Градската библиотека в Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания