Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Одобрени две проектни предложения по ТГС

Информация относно публична покана за набиране на предложения за финансиране подготовката на проекти за Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013

Със заповед на Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството (България) РД 02-14-866 от 03.09.2007 г беше проведена процедура за подбор на получените проектни идеи по поканата за набиране на предложения за финансиране подготовката на проекти за Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България, 2007 – 2013.

Брой получени проектни идеи: 43

Брой проектни идеи преминали проверката за допустимост: 43

Брой проектни идеи предложени за финансиране: 20

След направена оценка на получените проектни идеи, съгласно разписаните изисквания в Насоките за кандидатстване предложените за финансиране проектни идеи са както следва:

Вх.№ на проектната идая Име на кандидата
6 Община Русе
31 Асоциация на дунавските общини и Дунав, община Белене
2 Община Генерал Тошево
4 Община Русе
41 Международен колеж "Албена", област Добрич
12 И-Център, гр. Русе
30 Областна администрация Силистра
42 Великотърновски университет, гр. Велико Търново
5 Община Русе
21 Община Алфатар
9 Търговско промишлена палата - Враца
7 С. Гарван, Община Ситово
20 ОБЩИНА СВИЩОВ (Проект "Подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов/България/ – Зимнич/Румъния/ чрез усъвършенстване на елементи на транспортната инфраструктура, обслужваща пристанища и фериботен комплекс Свищов – Зимнич")
32 Община Оряхово
10 Търговско промишлена палата - Враца
1 Областна администрация Монтана
18 Сдружение "Отечествен съюз"
19 СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОРЕГИОН ДУНАВ-ЮГ", ОБЩИНА СВИЩОВ (Проект "Трансграничен медиен център "Дунав – Юг" - информационен мост между България и Румъния")
29 Областна Силистра
17 Център за професионално обучение към СД "Русе Експорт Импорт Константинов и сие"

* информация от сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания