Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Местният парламент приключи ...

Местният парламент приключи мандата си с извънредна сесия

Въпреки натоварения дневен ред, на заключителното заседание на Общинския съвет нямаше от т.нар. "скандални точки", заради което не се случиха и разгорещени дебати. На продължилото близо 4 часа заседание бяха приети 2 замени на имоти, единият бе на общински съветник. Разгледаха се и 2 точки за ликвидиране на съсобственост между частници и общината. "Цената от 58 500 лева е прекалено висока за 125 кв. м. идеални части от терена на пл. "Свобода", заяви в залата представителят на "Билла Недвижимости" ЕООД - София Николай Николов. Това принуди съветниците да променят решението, като дадоха съгласие за ликвидиране на съсобственост между общината и "Билла", без да определят цената за своята идеална част 125 кв.м. Това най-вероятно ще стане на извънредно заседание. Съветниците избраха зам.- кмета Пламен Александров за временно изпълняващ длъжността кмет на Общината до полагане на клетва от новоизбрания кмет на изборите през октомври т.г. , както и временни кметове в кметствата. ОбС актуализира общинския бюджет и общинския план за развитие 2007-2013 г. и определи СОУ "Д. Благоев" за преимуществен ползвател на получения от МОН училищен автобус. Дадено бе съгласие общината да кандидатства пред СИФ на МТСП с два проекта на обща стойност 503 321 лева за саниране, подобряване на битовите условия и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в ДСХ "Мария Луиза" и в СУПЗ – О. Могила. Бяха отпуснати 5 еднократни помощи за общо 1220 лв. Одобрени бяха средните брутни заплати в сила от 1 юли т.г. – 400 лв. в образованието, 392 лв. в дейност "Култура", във функция "Здравеопазване" 306, 82 лв. и 281,93 лв. в социалните услуги.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания