Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Нови проекти в СИФ към МТСП

През изминалата седмица Община Свищов подготви и подаде във Социално-инвистиционният фонд към МТСП 2 проекта с изключителна обществена и социална значимост за жителите на общината, а иминно:

Саниране сграда, подобряване на битовите условия и осигуряване на
достъпна среда на хора с увреждания в Дом за стари хора "Мария Луиза" –
гр. Свищов на обща стойност 302 743 лв.

Проектът предвижда основен ремонт и подобряване функционалноста на общинската сграда, където в момента се помещава Старческия дом.
Поради влошеното състояние на сградната обвивка и вътрешните инсталации, сравнително занижените показатели на енергийна ефективност на обекта и високата цена на горивото за отопление, енергийните разходи са високи, а температурните условия са занижени.
За осигуряване на икономично функциониране и устойчивост на проекта се предвижда ремонтът да включи и мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на сградата, цялостна подмяна на дограмата с нова трикамерна РVС дограма, като по този начин ще се подобрят битовите условия в дома. С направата на топлоизолация ще се намали загубата на топлинна енергия, което ще подобри здравния статус на целевата група.
Целейки поддържането на необходимите нормативни нива на отопление в сградата, се налага да се извърши енергийноефективна реконструкция на обекта и да се приложат подходящи енергоспестяващи мерки:
• подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции посредством фасадна топлоизолация;
• намаляване загубите на топлина от инфилтрация на външен въздух посредством подмяна на амортизирана дървена дограма.
Едно от основните предвиждани мероприятия е изграждането и адаптирането на достъпна среда за хората в неравностойно положение от дома за стари хора "Мария Луиза", съгласно "Наредбата за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания". За целта ще бъде изградена рампа, с която се цели подобряване комфорта на такива обитатели на дома, както и по-лесното им приобщаване към останалите живущи в него.
Чрез ремонта на сградата ще бъдат осигурени здравословни и комфортни условия за ефективна профилактика и лечение на домуващите и болните хора. Ще се обособят нови помещения за тежко и лежащо болните домуващи.
и,
"Саниране, подобряване на битовите условия и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в Социално учебно професионално заведение (СУПЗ) – с. Овча Могила,
Община Свищов"в размер на 219 824 лв.

Проектът предвижда основен ремонт и подобряване функционалноста на общинската сграда, където в момента се помещава СУПЗ «Климент Охридски»
Основната сграда на Социалното учебно професионално заведение /СУПЗ/ е монолитна двуетажна сграда, строена през 1926 г.
Необходимо е да се подменени изцяло наличната прозоречна дограма с нова, трикамерна РVС дограма и врати във всички крилата на сградата и ремонтирани сервизните помещения, да се извърши цялостно вътрешно пребоядисване, поставяне на теракот и фаянс.
За осигуряване на икономично функциониране и устойчивост на проекта се предвижда ремонтът да включи и мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на сградата, като по този начин ще се подобрят битовите условия в сградата. С направата на топлоизолация ще се намали загубата на топлинна енергия, което ще подобри здравния статус на целевата група.
С предвидения вътрешен ремонт на сградата ще се подобри интериора на стаите и помещенията.
Целейки поддържането на необходимите нормативни нива на отопление в сградата, се налага да се извърши енергийноефективна реконструкция на обекта и да се приложат подходящи енергоспестяващи мерки:
• подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции посредством фасадна топлоизолация;
• намаляване загубите на топлина от инфилтрация на външен въздух посредством подмяна на амортизирана дървена дограма.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания