Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СВИЩОВ СЪС СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ 1

С рокерско шествие и детско театрално представление в Свищов стартира система за разделно събиране на отпадъци.

Фирмата, спечелила конкурса за създаване на организацията на разделното сметосъбиране, е софийската "Екобулпак" АД с изпълнителен директор Видьо Видев. Той и кметът на общината Станислав Благов подписаха договор за сътрудничество, съгласно който общината предостави правото на софийската фирма да организира за своя сметка система за разделно събиране, временно съхранение, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъци от опаковки от домакинствата и обществените обекти.

Съгласно договора "Екобулпак" АД ще разположи триста контейнера за разделно събиране в два цвята – зелени за стъклени бутилки и буркани и жълти за хартиени отпадъци, картон, пластмаса и метали. Част от контейнерите вече са разположени на определените места, които за града са седемдесет на брой, а за селата са двадесет и пет.

Съгласно споразумението община Свищов ще предостави площадка за изграждане на сепарираща инсталация за сортиране на отпадъци за срок от пет години.

Кампанията по разделното събиране на отпадъци в Свищов стартира с множество атракции за малки и големи.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания