Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Равнище на безработица в общината за м. юли

Най-ниско равнище на безработица в общината за последните 8 години

През месец юли продължава спадът в основните показатели на безработицата в община Свищов. Броят на регистрираните безработни характерно за периода продължава да намалява (с 65 души) и достигат 866. Това е намаление с 357 души за едногодишния период.

Регистриран е най-ниският брой безработни и най-ниското равнище на безработица за последните 8 години.

Наблюдава се намаление в числеността на жените с 8.5 % и на мъжете със 7.2 %. Жените продължават да са с доминиращо присъствие.

Най-голяма е групата на регистрираните без квалификация. Относителният й дял спада до 43.6 % за сметка на специалистите (26.7 %). Делът на лицата с работническа професия е 29.7 %. Най-много са безработните със завършено средно образование (в т.ч. професионално) – 402 души. Лицата с по-ниска степен на образование (основно и по-ниско) са 345. Висшистите се увеличават до 119 души.

Входящият поток включва 123 безработни – с 21 повече от месец юни. От тях 101 новорегистрирани и 22 лица с възстановена регистрация.

Изходящият поток се състои от 191 души. Лицата намерили трудова реализация са 57. От започналите работа, 47 са с посредничеството на ДБТ. На разкрити работни места по реда на насърчителните мерки от ЗНЗ са устроени 6 лица. В обучения, организирани от ДБТ, без осигурено работно място, са включени общо 45 души, от които 30 – в обучения по счетоводни специалности и текстообработка и 15 лица в курс "Парково строителство и озеленяване".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания