Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Интервю с инж. Г. Манов от в-к "Дунавско дело"

Водата няма да стане по-бистра, ако откажем да я плащаме

Инж. Георги Манов, изпълнителен директор на "ВиК" ЕАД пред в."Дунавско дело"

В последно време зачестиха оплакванията на граждани от лошото качество на питейната вода. Ето и редове от писмото на нашия читател Димитър Самуилов: "....Срамота е бе господа, водопроводчици. Цяла България видя по националната телевизия каква вода пият гражданите на Свищов. Тя не става не само за пиене, но и за миене. Готвим с минерална вода, но пералнята не може да пере с такава. Прането излиза по-мръсно от преди да го сложим в пералнята. Това не е вода, което ни предлагате, това е порой. Цяла България я видя, че тази вода не струва нито стотинка."

По този повод разговаряхме с изпълнителния директор на "ВиК" ЕАД в града инж. Георги Манов.

- Инж. Манов, бихте ли коментирали причините за това състояние на свищовската вода?
- Това състояние на водата е от 22 години. От май 1985 г. започва изграждането на пречиствателна станция в с. Вардим поради наличието на манган в кладенците Раней 2, 3 и по-късно 4., но за съжаление и досега такава станция не е построена. При това положение мангана, който се отделя от водата се утаява във водопроводите на града, от Вардим до Свищов, включително и в свищовските водопроводи. След отстраняване на възникнала авария водата, която се пуска да тече отново по водопровода изтласка натрупаната в тръбите утайка и тя стига до чешмите на хората. Така че това не е кал, а манганова утайка, която за 3-4 дни се утаява във водопроводите и водата вече тече чиста до следващата авария. Усилията ни за почистване на водопроводите нямат траен ефект. Необходими са близо 19 часа за дрениране, докато водата просветлее. През това време обаче градът остава без вода, което също предизвиква недоволството у гражданите и при пускането й тя отново е мътна, докато изтече мангановата утайка. Така че този проблем не би съществувал ако имаме действаща пречиствателна станция.

- При това качество на питейната вода как е обосновано увеличението на нейната цена?
- Качеството на водата няма нищо общо с нейното добиване. Най-големия разход, който ВиК прави за добиването на водата от Вардим, преноса й до Свищов и транспортирането от ниските до високите зони на града, е за ел.енергия. Тя съставлява 1/3 от цената на водата. След като цената на тока скочи с 22 % , естествено, че ще се увеличи и цената на водата. Ако това не стане ВиК тръгва на загуба. Дали водата е с утайка или без утайка тя се транспортира и стига до всички потребители, а това е свързано с разход за ел.енергия. Ще дам пример и нека гражданите сами да преценят дали водата е толкова скъпа. 1 куб. от нея за ВиК струва 1.03 лв., ДДС заминава за държавата. 1 кубик вода, грубо казано, са 100 кофи вода. Едва ли те, пренесени от Дунава, до която и да е точка на града ще струват по-евтино от 1.03 лв. Да не говорим пък,че в сравнение с минералната вода свищовската е 300 пъти по-евтина, а гражданите искат те да бъдат с еднакво качество.

- Граждани призовават при това състояние на водата да се спре плащането на сметките за нея. Как ще реагирате при тази ситуация?
- Със спиране плащането на сметките Енергото ще ни спусне шалтера, защото отново подчертавам, че 35 % от разходите за добиване на вода отиват за ел.енергия, другите 35 % са за ремонт и поддръжка и 30 % за заплати. При това положение не остава нищо друго освен пък ние да спрем кранчетата. Питейната вода няма да стане по-бистра с отказа за плащане на сметките.

- Говори се, че зачестилите аварии напоследък са умишлени и целят нагнетяване на недоволство у хората преди местните избори?
- Цялата водопроводна система на ВиК е от 40 години, а срокът за ползване на итернитовите тръби е 30 г., което показва че годността им отдавна е изтекла. Нормално е при това положение авариите да се увеличават. Затова нашите усилия са насочени към масова подмяна на водопроводната мрежа в града. Това вече е сторено на улиците "Цар Освободител", "П.Ангелов", "3-ти март", "Студентска", няколко улици около Гробищния парк. Проблем за нас бе ул. "Отец Паисий", почти всеки ден ставаха аварии. От три години, след подмяната на водопроводната мрежа такъв проблем там вече не съществува. Така че авариите не са умишлени. Необходими са повече инвестиционни средства, които не са по силите само на дружеството.

- Как и кога ще бъде решен проблема с изграждането на пречиствателната станция?
- Проблемът може да бъде решен с помощта на държавата или ние сами да се нагърбим с това. В тази връзка, с решение на ОбС, ВиК бе задължено да изпрати писма до 10 водещи фирми в страната, които да се ангажират с построяването на пречиствателна станция със свои средства,т.е по линията на публично частното партньорство. Създадена бе комисия, проведе се конкурс за концесия, който бе спечелен от ВиК, но областният управител върна процедурата, като незаконосъобразна и то по простата причина, че на една от общинските съветничките не й е било дадена думата за изказване. Така се провали цялата процедура, а имаше 3 конкуриращи се фирми, изявили желание за изграждането на пречиствателната станция. Ако бяхме сключили концесионния договор с общината, а това бе необходимо, за да може пък ВиК да сключи договор с фирмата-изпълнител, която не би си хвърлила парите за строителство ако не е уверена, че ще може да си възвърне вложените средства, то в рамките на 1 година пречиствателната станция щеше да бъде изградена. Но за съжаление всичко се провали. Отпускането на средства от държавната хазна е малко вероято, така че проблемът ще продължава да съществува и занапред.

- Споменахте, че само 30% от средствата на фирмата отиват за заплати, а се твърди, че работещите в дружеството получават най-високи заплати?
- Средната работна заплата във ВиК е 353 лв. при средна за страната 408 лв. Ако някои хора получават малко повече пари то е за положения от тях извънреден труд. Работят в почивните дни и то по 12 ч., за да се справят с авариите. Искам да подчертая още, че ВиК има печалба, но тя е минимална, защото цената на водата се регулира от ДКЕВР, тъй като водата е социално необходима. Колкото до приказките, че във фирмата има и хора, които са работили преди това в общината не мисля, че те са некадърни. Освен това в Закона за водите е записано, че ръководителят на ВиК трябва да бъде инженер с образователно-квалификационна степен "магистър". Така че аз отговарям на тези условия и нападките по мой адрес са неоснователни. Хората с които работя във фирмата съвсем не са случайни. От 94 работещи 33 са с висше образование, от тях 10 са на ръководен пост , а останалите 23 са работници с висше образование. Не виждам друга фирма, която може да се похвали с такава степен на образованост. Категорично искам да заявя,че съм спонсорирал само предприятия на бюджетна издръжка, както е по закон и никога не съм ходил в Гърция и Румъния за сметка на фирмата.
В-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания