Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът Ст. Благов пред в-к "Дунавско дело"

Удовлетворен съм, че Свищов доби нов, съвременен облик

- Г-н Благов, приключиха традиционните Ви приемни по селата. Какви конкретни проблеми поставиха хората пред Вас и с решаването на кои от тях се ангажирахте?

- Тези приемни бяха продиктувани от обстоятелството, че не винаги хората от 15-те населени места в общината имат възможност да посещават приемните ми дни в кабинета, а и идването им до града е свързано с транспортни разходи. Характерното бе, че сега тези приемни се превърнаха в селски събрания, на които заедно с директора на дирекция "Финанси", зам.кметовете, председателя на Общинския съвет и общински съветници представихме информация за изпълнението на бюджета за 2007 г.

Конкретните въпроси, поставени от хората в селата, бяха от различно естество. Доминираха проблемите, свързани с инфраструктурата, услугите на ВиК, образованието, социалната сфера. Най-големият проблем, който може да бъде откроен в рамките на тези приемни, бе свързан със земеделието и бедственото положението в земеделските кооперации и частните земеделски стопани.

Конкретните ангажименти, които поех към жителите на селата, се отнасят до инфраструктурните проблеми. Обясних на нашите съграждани, че тази година е поредната, в която организираме т.н. "Местни инициативи". Това е една програма, която работи с изключителен успех в нашата община и е уникална, съпоставена с която и да е друга община в страната. Тази година за първи път се реализират и самостоятелни инвестиционни програми на базата на реализирани сделки от съответните кметства. Пример в това отношение са селата Овча могила и Царевец. Работи се и по общата инвестиционна програма на общината. Смятаме, че предоставянето на средства за инвестиции извън проектите "Местни инициативи" е осъществяване на децентрализация по хоризонтала – т.е.от общината към кметствата и кметските наместничества. Тези ангажименти към жителите на селата ще бъдат изпълнени в рамките на двата месеца, които ни остават от мандата.

- Едва ли някой ще отрече, че през досегашното Ви кметуване бяха свършени много добри неща за Свищов и общината. За какво все пак не Ви стигна времето през този мандат?

- Местните органи на самоуправление са най-пряко ангажирани с решаване на проблемите на хората. Може би наистина нещата, постигнати в общината, не са малко, но нашите амбиции са много по-големи. Смятам, че заедно с екипа на общинската администрация, с 29-те общински съветници и, нещо повече, с доверието, което ежедневно усещам у моите съграждани, несвършените неща, които са за мен голямо предизвикателство и към които не мога да бъда безразличен, ще бъдат реализирани.
Наближава краят на моя мандат и, без съмнение, и аз като всеки човек си правя равносметка на постигнатото. Това, което заявих пред Общинския съвет при приемането на бюджета, както и при отчитане на шестмесечието от бюджет 2007 е, че имам усещането и чувството на удовлетвореност от това, което е направено в общината. Въпреки това имам амбицията онова, което не е постигнато, предвид средствата и възможностите от структурните фондове и кохезионния фонд, да го изпълним по един изключително удачен, модерен и европейски начин. Като приоритет през следващия мандат стои проблемът с питейната вода и аз съм уверен, че ще намерим възможност той да бъде решен. Нещо повече. Очаквам още до края на този мандат да бъде одобрен проект към МБРР за довеждащия водопровод от Вардим до Свищов, с който ще бъде решен проблемът с утайките и качеството на водата. Ремонтът на този довеждащ водопровод е част от общата система за пречистване на водата. Искам да подчертая обаче, че ремонтите, които ние вече трета година организираме, имам предвид реализирането на мащабните инвестиционни проекти в общината, включват не само подмяната и ремонта на уличната настилка, а и на водопроводната мрежа. Но въпреки всичко трябва да бъда коректен и да заявя, че все още въпросът с качеството на питейната вода и изграждането на пречиствателната станция за отпадни води не е решен окончателно. Големият проблем обаче, който смятам, че решихме, е подобрената и променена пътна инфраструктура както в Свищов, така и във входните и изходни артерии на града.

- Успя ли общинската администрация да създаде условия за развитие на дребния и среден бизнес в града?

- Дребният и среден бизнес в нашия град е изключително важен. Още през 1999 г. след един прецизен анализ на тогавашния ректор на Академията проф. Атанас Дамянов бе констатирано, че средствата, изразходвани от студентите в нашия град, възлизат на близо 15 млн. лв. Към днешна дата тези средства в никакъв случай не са по-малко. С други думи, бюджетът на общината е около 15 млн. лв., а оборотът, който реализират студентите в нашия град, е същата цифра. Сами разбираме, че един такъв солиден масив от разходи, който се прави в Свищов, ориентира икономиката ни в сферата на услугите и най-вече в сферата на дребния и среден бизнес.Така че една от основните задачи на общинската администрация е да създаваме условия за неговото развитие. Пример, че се работи в тази насока, са множеството ателиета, кафенета, таксиметровите услуги. Мисля, че Свищов се промени и доби нов облик. Започнахме и реализирането на нови теми, като например културния туризъм. Успяхме да открием Посетителски център"Нове", организирахме по един блестящ начин отпразнуването на 130-годишнината от освобождението на Свищов. Освен това успяхме да създадем в сградата на читалището Бизнесцентър -Свищов, който перфектно решава много от задачите в сферата на средния и дребен бизнес. Далеч съм от мисълта, че всичко сме постигнали в тази сфера, защото бизнесът е онзи ресурс, който всъщност генерира повечето и по-качествени услуги в общината.

- Смятате ли, че е направено достатъчно по отношение на социалната сфера и културното развитие на общината?

- Визията ни за Свищов е развитието му като модерен, просветен, културно-образователен център
в региона на р. Дунав. Никога не е достатъчно това, което се прави за културата, просвещението или образованието. Искам обаче категорично да спомена като факт, че много повече средства се заделят сега в тази насока, включително и за спорт, в сравнение с годините назад, както и в сравнение с други общини в страната. Има още какво да се желае в тази сфера, но и направеното не е малко.

- За предстоящите избори вече получихте подкрепата на редица неправителствени организации - комитет "Съзидание", синдикатите, сдружение "Бирлик" и пр.Смятате ли обаче, че тези избори ще бъдат по-трудни за Вас от предходните и с какво по-различна ще бъде Вашата кампания от предишната?

- Благодаря на всички неправителствени организации, които ме подкрепиха.Трябва да уверя вашите читатели и моите съграждани, че за мен тази подкрепа е преди всичко отговорност, защото това са сериозни организации. Освен това, по-голямата част от партиите, които организираха през 1999 г и 2003 г. Коалиция "За Свищов", също заявяват своята подкрепа и вероятно това ще го сторят официално през идните дни.За мен обаче е много важно и искам да подчертая, че определяща роля в тези избори ще има активното население на общината. Тези избори за мене няма да бъдат толкова трудни по отношение на вътрешното си усещане и убеждение. Наясно съм със себе си и с онова, което съм постигнал заедно с екипа на общинската администрация и с цялото гражданско общество на Община Свищов. Тези избори ще бъдат по-трудни в един друг аспект. В момента няма създаден механизъм от централната и регионалната власт, който да бъде в синхрон с онази политика, която ми се иска да провеждаме в нашата община. Смятам,че политиката на централната власт, в лицето на тройната коалиция, спрямо местните органи на самоуправление, както и отношението й към процесите на демократизация в България и на икономическия растеж, не са на достатъчно добро европейско ниво. В този смисъл, ако бъда избран за трети мандат, със сигурност ще работя и в тази насока. Свищов е град с много достойни хора и съм сигурен, че личностите, които досега са спрягани за кандидат-кметове, ще бъдат наистина достойни. Искам на тези избори да има борба между идеи, политики, възможности за организиране на все повече граждани за участие в управленческия процес на местно самоуправление. Нямам желание на изборите да се показват мускули или да наподобяваме на героите на нашия съгражданин Алеко Константинов. Не трябва да забравяме,че живеем в едно по друго време, в ново хилядолетие, във век на глобализация. В този смисъл мисля, че нещата трябва да изглеждат по-добре - по европейски, а не по байганьовски. Усещам обаче, че ще има и некоректност от страна на някои партии или организации. Другото мое притеснение за настоящите избори е, че до голяма степен ще бъде преекспонирана идеята за национализма - нещо, от което ще моля моите съграждани да се предпазим. Живеем в град, в който толерантността е пример за останалите градове.

- Какъв ще бъде девизът Ви по време на предстоящата изборна кампания?

- "Всичко за Свищов", разбира се, като община! Защото "тука е царството небесно!" И нека съгражданите ми знаят, че, независимо от изборния резултат, животът ще продължи своя извечен ритъм. Каквото и да се случи на тези избори, не ще си позволя да отправя упреци или обиди към никого, защото за тези осем години моите съграждани ми дадоха много уважение и подкрепа, за което съм им безкрайно благодарен.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания