Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Свищов

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ за кандидатстване в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Свищов

ПРОТОКОЛ от откритото заседание на Постоянната комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност" за изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново, съгл. чл. 68 от Закона за съдебната власт

ДОКЛАД на Постоянната комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност" от изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново

СЪОБЩЕНИЕ относно датата на изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Документи на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново по реда на подаване на документите

Доклад и Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново по реда на подаване на документите

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания