Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ЗАПОВЕД № 640 РД-01-03/05.06.2018 г., относно настъпване на етап "Восъчна зрялост"в посевите от житни култури на територията на Община Свищов [2018-06-06 09:40:21]

Протокол изх.№ 08-00-820/ 31.05.2018 г., относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 г. [2018-05-31 15:42:30]

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-711/30.04.2018 г., относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2018/2019 [2018-04-30 13:28:45]

Необходими документи за кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов от стопанската 2018/2019 г. (приложени образци на документи за попълване). /rar/ [2018-03-01 15:46:33]

Приложение №2 към Решение №780 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 22.02.2018 г., Протокол. №50, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2018/2019 г. [2018-03-01 15:45:34]

Приложение №1 към Решение №780 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 22.02.2018 г., Протокол. №50, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2018/2019 г. [2018-03-01 15:45:03]

Решение №780 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 22.02.2018 г., Протокол. №50, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2018/2019 г. [2018-03-01 15:44:22]

Обявление за одобрен план на новообразуваните имоти в местност „Стъклен-1“,„Калището“ и "Драчево бърдо-1" [2018-02-19 10:22:17]

Протокол Изх.№ 08-00-243/ 14.02.2018 г., относно проверка по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов [2018-02-15 11:55:24]

РЕШЕНИЕ № 737/20.12.2017 Г., ПРОТ. № 47 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2018 Г. [2018-01-18 10:33:44]

ЗАПОВЕД 1614-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Червена, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:37:06]

ЗАПОВЕД 1613-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:36:32]

ЗАПОВЕД 1612-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Хаджидимитрово, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:35:32]

ЗАПОВЕД 1611-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:34:51]

ЗАПОВЕД 1610-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча могила, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:33:50]

ЗАПОВЕД 1609-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Морава, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:32:55]

ЗАПОВЕД 1608-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Козловец, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:32:16]

ЗАПОВЕД 1607-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Драгомирово, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:31:37]

ЗАПОВЕД 1606-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Деляновци , Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:30:54]

ЗАПОВЕД 1605-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Горна Студена, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:29:50]

ЗАПОВЕД 1604-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Вардим, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:28:59]

ЗАПОВЕД 1603-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Българско Сливово, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:28:20]

ЗАПОВЕД 1602-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Александрово, Община Свищов. (PDF) [2017-12-29 12:27:37]

ЗАПОВЕД 1601-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Алеково, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:51:45]

ЗАПОВЕД 1600-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов, Община Свищов. (PDF) [2017-11-29 12:25:15]

Заповед № РД 14-281 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Червена [2017-10-24 14:18:18]

Заповед № РД 14-280 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Царевец [2017-10-24 14:17:25]

Заповед № РД 14-279 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Хаджидимитрово [2017-10-24 14:16:12]

Заповед № РД 14-239 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Ореш [2017-10-24 14:14:28]

Заповед № РД 14-238 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с.Овча могила [2017-10-24 14:13:37]

Заповед № РД 14-237 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Морава [2017-10-24 14:11:48]

Заповед № РД 14-236 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Козловец [2017-10-24 14:10:58]

Заповед № РД 14-299 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Драгомирово [2017-10-24 14:09:54]

Заповед № РД 14-235 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Деляновци [2017-10-24 14:08:44]

Заповед № РД 14-234 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Студена [2017-10-24 14:07:31]

Заповед № РД 14-233 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Вардим [0000-00-00 00:00:00]

Заповед № РД 14-232 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Българско Сливово [2017-10-24 14:04:55]

Заповед № РД 14-230 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Александрово [2017-10-24 14:03:33]

Заповед № РД 14-231 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Алеково [2017-10-24 14:02:18]

Заповед № РД 14-278 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Свищов [2017-10-24 14:00:55]

Обявление изх. № 06-03-168/24.07.2017 г. на Кмета на Община Свищов за приети изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи:- к.е. 88, местност „Стъклен-1“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново;- к.е. 155, 156 и 157, местност „Калището“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново;- к.е. 144, местност „Драчево бърдо-1“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново; [2017-09-01 15:55:14]

РАБОТЕН ГРАФИК НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ 37В ОТ ЗСПЗЗ [2017-08-21 14:58:13]

ОКОНЧАТЕЛНИТ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ [2017-08-21 14:56:03]

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на §4“к“, ал. 6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) [2017-08-21 13:53:30]

ЗАПОВЕД № РД-14-158 от 04.8.2017 г. на ОД „Земеделие“ В. Търново за процедура по сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г. [2017-08-09 16:23:52]

ЗАПОВЕД № 1014-РД-01-03- 31.07.2017 г ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА 2017/2018 НА СВОБОДНИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ "ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2017-08-04 09:35:04]

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № 1014-РД-01-03- 31.07.2017 г ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА 2017/2018 НА СВОБОДНИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ "ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2017-08-04 09:34:44]

Регистър за ползването на имоти от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.rar) [2017-08-01 15:18:49]

Регистър-справка за дублираните имоти за ползване от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.rar) [2017-08-01 15:19:17]

ЗАПОВЕД № РД-14-111/26.05.2017 Г. ЗА ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕД № РД-14-107/29.08.2011 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО [2017-06-05 14:20:21]

Окончателен протокол изх. № 08-00-598/31.05.2017 г. относно разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г. [2017-06-01 11:56:32]

Протокол изх. № 08-00-480/25.04.2017 г. относно разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г. [2017-05-11 12:50:51]

ЗАПОВЕД № ОА04-3373 ОТ 19 АПРИЛ 2017 г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ОСТРИ МОГИЛИ" - ГРАД СВИЩОВ [2017-05-02 15:42:32]

ЗАПОВЕД № РД 14-84/31.03.2017 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ ПО ЧЛ. 37 В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ И § 4 ОТ ПЗР КЪМ ЗИД НА ЗСПЗЗ [2017-04-04 11:15:03]

Необходими документи за кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади - процедура 2017 г. (приложени образци на документи за попълване) - (.pdf) [2017-03-01 09:30:54]

РЕШЕНИЕ № 489 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, ПРОВЕДЕНО НА 22.02.2017 Г., ПРОТ. № 31 ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 Г. [2017-03-01 09:29:42]

ПРОТОКОЛ ИЗХ. № 08-00-149/08.02.2017 Г. ОТНОСНО ПРОВЕРКА ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД [2017-02-08 16:44:55]

ЗАПОВЕД 106-РД-01-03 от 31.01.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов (.PDF) [2017-01-31 15:58:56]

ЗАПОВЕД № РД-14-31/19.01.2017 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Заповед № РД-14-267/30.09.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно одобряване на доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землището на с. КОЗЛОВЕЦ, ЕКАТТЕ 37784, като се изменя целия Регистър на имоти, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ [2017-01-20 17:33:18]

ЗАПОВЕД № 1961-РД-01-03/20.12.2016 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ГРАД СВИЩОВ, ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-12-20 15:56:14]

ЗАПОВЕД № 1960-РД-01-03/20.12.2016 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В С. КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-12-20 15:55:32]

ЗАПОВЕД № 1959-РД-01-03/20.12.2016 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В С. КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-12-20 15:55:04]

ЗАПОВЕД 1868-РД-01-03 от 05.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, Община Свищов (.PDF) [2016-12-05 15:02:50]

ЗАПОВЕД 1867-РД-01-03 от 05.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов (.PDF) [2016-12-05 15:02:13]

ЗАПОВЕД 1866-РД-01-03 от 05.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча Могила, Община Свищов (.PDF) [2016-12-05 15:01:25]

ЗАПОВЕД 1864-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Червена, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:42:35]

ЗАПОВЕД 1863-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:42:05]

ЗАПОВЕД 1862-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Хаджидимитрово, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:41:26]

ЗАПОВЕД 1861-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:40:32]

ЗАПОВЕД 1860-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча Могила, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:39:43]

ЗАПОВЕД 1859-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Морава, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:38:43]

ЗАПОВЕД 1858-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Козловец, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:37:51]

ЗАПОВЕД 1857-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Драгомирово, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:37:10]

ЗАПОВЕД 1856-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Деляновци, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:36:29]

ЗАПОВЕД 1855-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Горна Студена, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:35:49]

ЗАПОВЕД 1854-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Вардим, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:35:04]

ЗАПОВЕД 1853-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Българско Сливово, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:34:14]

ЗАПОВЕД 1852-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Александрово, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:33:27]

ЗАПОВЕД 1851-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Алеково, Община Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:32:30]

ЗАПОВЕД 1850-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:31:07]

ЗАПОВЕД № РД 14-260 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ЧЕРВЕНА [2016-10-11 10:10:52]

ЗАПОВЕД № РД 14-261 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ЦАРЕВЕЦ [2016-10-11 10:10:13]

ЗАПОВЕД № РД 14-262 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО [2016-10-11 10:09:33]

ЗАПОВЕД № РД 14-263 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на гр. СВИЩОВ [2016-10-11 10:08:47]

ЗАПОВЕД № РД 14-264 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ОВЧА МОГИЛА [2016-10-11 10:07:50]

ЗАПОВЕД № РД 14-266 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ОРЕШ [2016-10-11 10:07:05]

ЗАПОВЕД № РД 14-265 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. МОРАВА [2016-10-11 10:06:22]

ЗАПОВЕД № РД 14-267 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. КОЗЛОВЕЦ [2016-10-11 10:05:35]

ЗАПОВЕД № РД 14-268 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ДРАГОМИРОВО [2016-10-11 10:04:54]

ЗАПОВЕД № РД 14-269 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ДЕЛЯНОВЦИ [2016-10-11 10:04:07]

ЗАПОВЕД № РД 14-270 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ГОРНА СТУДЕНА [2016-10-11 10:03:13]

ЗАПОВЕД № РД 14-271 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ВАРДИМ [2016-10-11 10:02:22]

ЗАПОВЕД № РД 14-272 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО [2016-10-11 10:01:40]

ЗАПОВЕД № РД 14-273 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКСАНДРОВО [2016-10-11 10:00:48]

ЗАПОВЕД № РД 14-274 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКОВО [2016-10-11 09:59:50]

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание Чл. 72, ал. 4 от ППЗСППЗЗ (.pdf) [2016-08-17 13:20:26]

Окончателни регистри на имотите от землищата на Община Свищов, съгласно Чл. 72, ал. 2 от ППЗСППЗЗ (.pdf) [2016-08-17 13:20:02]

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Чл. 72, ал. 4 от ППЗСППЗЗ на окончателните регистри на имотите от землищата на Община Свищов, съгласно Чл. 72, ал. 2 (.pdf) [2016-08-17 13:32:15]

ЗАПОВЕД № РД-14-191 от 03.8.2016 г. на ОД „Земеделие“ В. Търново за процедура по сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Община Свищов за стопанската 2016/2017 г. [2016-08-09 13:17:53]

Допълнение към Регистър-справка за дублираните имоти за ползване от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.pdf) [2016-08-05 14:47:27]

Регистър-справка за дублираните имоти за ползване от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.zip) [2016-08-02 14:44:20]

Регистър за ползването на имоти от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.pdf) [2016-08-02 14:43:36]

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Чл. 72, ал. 4 от ППЗСППЗЗ на предварителните регистри на имотите за землищата на Община Свищов, съгласно Чл. 72, ал. 2 и справка за дублираните имоти - приложени в допълнителни файлове след обявата (.pdf) [2016-08-02 14:42:49]

ОБЯВА относно ИЗРАБОТВАНЕ на „Помощен план и План на новообразуваните имоти на земи, предоставени за ползване на граждани“ - територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Остри могили 1 от землището на гр. Свищов [2016-06-24 10:10:20]

ЗАПОВЕД 945-РД-01-03 / 13.06.2016 г. за обявяване настъпването на етап восъчна зрялост в посевите от житни култури и мерки за противопожарна безопасност на територията на Община Свищов [2016-06-13 16:32:24]

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-718/01.06.2016 г. относно окончателното разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2016/2017 [2016-06-01 15:02:51]

ЗАПОВЕД № 826-01-03 от 11.5.2016 г. за мерки за ограничаване опасността от заболяването „Нодуларен дерматит“ на територията на Община Свищов [2016-05-12 12:53:42]

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-634/28.04.2016 г. относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2016/2017 [2016-04-28 10:11:28]

Необходими документи за кандидатстване за наемане на пасища - процедура 2016 г. (приложени образци на документи за попълване) - (.pdf) [2016-03-01 13:43:17]

РЕШЕНИЕ № 144/24.02.2016 Г., ПРОТОКОЛ № 10 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 Г. [2016-02-26 10:42:26]

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 1 и 4 от ЗСПЗЗ за проверка на сключени договори за наем и аренда на пасища, мери и ливади от поземления фонд на Община Свищов - 2016 г. (.pdf) [2016-02-16 09:42:34]

Заповед № 23-РД-01-03/08.01.2016 г. на Кмета на Община Свищов относно създаване на комисия за проверка спазване условията на ЗСПЗЗ по сключени договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд [2016-01-11 09:09:30]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-160 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на гр. СВИЩОВ [2015-10-13 15:39:23]

ЗАПОВЕД № РД 14-160 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на гр. СВИЩОВ [2015-10-13 15:38:39]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-162 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ЧЕРВЕНА [2015-10-13 15:36:54]

ЗАПОВЕД № РД 14-162 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ЧЕРВЕНА [2015-10-13 15:36:26]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-161 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ЦАРЕВЕЦ [2015-10-13 15:35:30]

ЗАПОВЕД № РД 14-161 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ЦАРЕВЕЦ [2015-10-13 15:34:57]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-173 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО [2015-10-13 15:33:57]

ЗАПОВЕД № РД 14-173 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО [2015-10-13 15:33:26]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-159 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ОРЕШ [2015-10-13 15:32:05]

ЗАПОВЕД № РД 14-159 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ОРЕШ [2015-10-13 15:31:30]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-157 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ОВЧА МОГИЛА [2015-10-13 15:30:40]

ЗАПОВЕД № РД 14-157 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ОВЧА МОГИЛА [2015-10-13 15:30:12]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-158 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. МОРАВА [2015-10-13 15:29:19]

ЗАПОВЕД № РД 14-158 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. МОРАВА [2015-10-13 15:28:51]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-154 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. КОЗЛОВЕЦ [2015-10-13 15:27:58]

ЗАПОВЕД № РД 14-154 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. КОЗЛОВЕЦ [2015-10-13 15:27:29]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-151 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ДРАГОМИРОВО [2015-10-13 15:26:29]

ЗАПОВЕД № РД 14-151 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ДРАГОМИРОВО [2015-10-13 15:25:57]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-150 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ДЕЛЯНОВЦИ [2015-10-13 15:24:50]

ЗАПОВЕД № РД 14-150 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ДЕЛЯНОВЦИ [2015-10-13 15:24:22]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-153 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ГОРНА СТУДЕНА [2015-10-13 15:23:04]

ЗАПОВЕД № РД 14-153 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ГОРНА СТУДЕНА [2015-10-13 15:22:21]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-155 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ВАРДИМ [2015-10-13 15:21:10]

ЗАПОВЕД № РД 14-155 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ВАРДИМ [2015-10-13 15:20:33]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-174 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО [2015-10-13 15:14:22]

ЗАПОВЕД № РД 14-174 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО [2015-10-13 15:13:33]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-152 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКСАНДРОВО [2015-10-13 15:09:08]

ЗАПОВЕД № РД 14-152 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКСАНДРОВО [2015-10-13 15:08:26]

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-156 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКОВО [2015-10-13 15:07:01]

ЗАПОВЕД № РД 14-156 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКОВО [2015-10-13 15:06:29]

ЗАПОВЕД № РД-14-134 от 05.8.2015 г. на Областна дирекция „Земеделие“ - В. Търново на основание Чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи [2015-08-07 16:47:11]

Регистър на земеделски имоти за ползване през 2015-2016 г. по данни от информационната система на МЗХ - август 2015 г. [2015-08-06 11:49:47]

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд Свищов за 2015 - 2016 г. [2015-07-21 14:26:05]

РЕШЕНИЕ № 1209 от 28.5.2015 Г. за „Правила за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на Община Свищов“ [2015-06-29 15:55:11]

НЕОБХОДИМИ документи за наемане за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2015-2016 г. по Решение № 1208/28.5.2015 г. на Общински съвет Свищов [2015-06-29 15:53:39]

Пасища, мерите и ливади за индивидуално ползване на територията в землищата в Община Свищов за наемане с минимален срок на договорите 5 стопански години - Приложение 2 (.pdf) [2015-06-29 15:49:49]

Пасища, мерите и ливади за общо ползване на територията в землищата в Община Свищов за стопанската 2015-2016 г. - Приложение 1 (.pdf) [2015-06-29 15:48:28]

РЕШЕНИЕ № 1208 от 28.5.2015 Г. за „Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища в землищата на Община Свищов за стопанската 2015-2016 г.“ [2015-06-29 15:44:22]

ПРОТОКОЛ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд Свищов за 2015 г. [2015-05-05 13:12:59]

Документи за попълване при кандидатстване за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване - стопанска година 2014 - 2015 г. (.RAR) [2015-02-27 10:46:47]

СПИСЪК на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване - стопанска година 2014 - 2015 г. (.pdf) [2015-02-27 10:43:02]

ЗАПОВЕД № 1402-РД-01-03 от 01.12.2014 г. относно: Мерки за ограничаване опасността от заболяването Инфлуенца по птиците да навлезе на територията на Община Свищов [2014-12-02 14:35:13]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Червена, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:22:49]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Царевец, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:22:16]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Хаджидимитрово, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:21:18]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Овча могила, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:20:37]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Ореш, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:20:01]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Морава, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:19:26]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Козловец, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:17:26]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Драгомирово, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:16:51]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Деляновци, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:16:13]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Горна Студена, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:15:39]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Вардим, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:15:04]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Българско Сливово, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:14:28]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Александрово, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:13:15]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Алеково, Община Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:12:36]

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. Свищов (.PDF) [2014-10-14 14:08:45]

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРЕДБА № 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС [2014-08-15 15:07:19]

СПИСЪК НА ВЕТРИНАРНИТЕ ДОКТОРИ КЪМ ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ [2014-08-15 15:04:30]

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЗАЕТИ С НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“ И ЩЕ ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА ФЕРМЕРИ И СТОПАНИ КАКВО ДА ПРАВЯТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА. [2014-08-15 14:54:49]

Заповед № РД11-1366/14.06.2014 г. на Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните във връзка със заболяването "Син език" [2014-08-15 14:53:35]

ЗАПОВЕД № РД-14-19/04.08.2014 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2014-08-13 13:04:09]

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37в В ЗЕМЛИЩА СВИЩОВ [2014-08-04 16:29:32]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Вардим, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:14:02]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Царевец, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:13:38]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Ореш, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:13:07]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Овча Могила, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:12:45]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Морава, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:12:13]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Козловец, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:11:44]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:11:15]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Горна Студена, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:10:08]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Деляновци, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:09:31]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Драгомирово, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:09:03]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Червена, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:08:37]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Българско Сливово, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:08:04]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Александрово, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:07:18]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Алеково, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 14:06:52]

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на град Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г. [2014-08-04 13:51:57]

Заповед № 649-РД-01-03 от 02.06.2014 г. за изготвяне на планове за действие, за организиране и изпълнение на мерки, правила и норми за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи на територията на Община Свищов [2014-06-02 09:58:24]

Заявление за изплащане на дължимо рентно плащане по чл. 37 в, ал. 7 от ЗСПЗЗ [2014-04-22 10:22:50]

ЗАПОВЕД № РД-14-362/19.12.2013 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ [2014-01-07 10:47:38]

ЗАПОВЕД № 1463-РД-01-03/19.11.2013 г. ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ПЛОЩИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА ХИБРИДЕН СЛЪЧНОГЛЕД ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2013-2014 Г. [2013-11-19 09:27:16]

Заповед РД-14-309/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Ореш, община Свищов. [2013-10-17 12:18:35]

Заповед РД-14-308/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Козловец, ЕКАТТЕ 37784, община Свищов. [2013-10-17 12:17:46]

Заповед РД-14-307/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77013, община Свищов. [2013-10-17 12:17:00]

Заповед РД-14-306/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Алеково, община Свищов. [2013-10-17 12:16:22]

Заповед РД-14-305/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Червена, ЕКАТТЕ 80457, община Свищов. [2013-10-17 12:15:49]

Заповед РД-14-304/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Александрово, община Свищов. [2013-10-17 12:15:12]

Заповед РД-14-303/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Българско Сливово, ЕКАТТЕ 07363, община Свищов. [2013-10-17 12:14:45]

Заповед РД-14-302/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Горна Студена, община Свищов. [2013-10-17 12:13:54]

Заповед РД-14-301/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Драгомирово, община Свищов. [2013-10-17 12:13:21]

Заповед РД-14-300/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Морава, община Свищов. [2013-10-17 09:58:17]

Заповед РД-14-299/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Овча Могила, община Свищов. [2013-10-17 09:55:00]

Заповед РД-14-298/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Деляновци, община Свищов. [2013-10-17 09:52:53]

Заповед РД-14-297/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Вардим, община Свищов. [2013-10-17 09:51:25]

Заповед РД-14-296/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Царевец, ЕКАТТЕ 78121, община Свищов. [2013-10-17 09:50:28]

Заповед РД-14-295/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите, за ползване за землището на град Свищов, ЕКАТТЕ 65766, Община Свищов. [2013-10-17 09:48:12]

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ЗА ЗЕМЛИЩА СВИЩОВ [2013-08-20 16:50:45]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-20 16:47:53]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВАРДИМ, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-20 16:47:34]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-20 16:46:40]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОВЧА МОГИЛА, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-19 16:26:16]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-19 16:23:24]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-19 16:23:06]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ХАДЖИДИМИТРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-19 16:22:46]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГОРНА СТУДЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-19 16:22:24]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДРАГОМИРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-19 16:22:02]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДЕЛЯНОВЦИ, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-19 16:21:39]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЧЕРВЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-19 16:21:11]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-19 16:20:37]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-19 16:18:50]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-19 16:18:29]

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО АЛЕКОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-08-19 16:18:04]

З А П О В Е Д № 1162-РД-01-03/20.09.2011 г. ОТНОСНО: Условията, реда и контрола за провеждане на предизборна кампания чрез средствата на печатната пропаганда и агитация ( .PDF ) [2011-09-20 09:06:51]

З А П О В Е Д № 1453-РД-01-03/08.12.2011 г., ОТНОСНО: Резултатите от проведен публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общинска земеделска земя за създаване на трайни насъждения от дървестни видове с ценна дървесина, открит със Заповед № 1360-РД-01-03/16.11.2011 г [2011-12-08 08:59:46]

З А П О В Е Д № 1168-РД-01-03/26.09.2011г., относно Началото на гроздоберна кампания през 2011 г. [2011-09-26 08:58:42]

ЗАПОВЕД №1095-РД-01-03/07.09.2011 г., във връзка с чл. 22б от Закона за виното и спиртните напитки и по повод Предложение в вх. № 12-00-277/07.09.2011 г. на Изпълнителната Агенция по лозата и виното гр. Плевен. [2011-09-07 08:57:21]

З А П О В Е Д - № 493-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2011 год. за отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд [2011-06-07 08:56:29]

Заповед РД-14-103/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Деляновци, Община Свищов. [2011-08-29 16:49:38]

Заповед РД-14-104/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Червена, Община Свищов. [2011-08-29 16:49:17]

Заповед РД-14-105/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Царевец, Община Свищов. [2011-08-29 16:48:57]

Заповед РД-14-106/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Хаджидимитрово, Община Свищов. [2011-08-29 16:48:31]

Заповед РД-14-107/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Козловец, Община Свищов. [2011-08-29 16:48:10]

Заповед РД-14-108/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Горна Студена, Община Свищов. [2011-08-29 16:47:48]

Заповед РД-14-109/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Вардим, Община Свищов. [2011-08-29 16:47:26]

Заповед РД-14-110/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Александрово, Община Свищов. [2011-08-29 16:47:01]

Заповед РД-14-111/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Алеково, Община Свищов. [2011-08-29 16:46:38]

Заповед РД-14-112/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Овча могила, Община Свищов. [2011-08-29 16:46:06]

Заповед РД-14-113/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Морава, Община Свищов. [2011-08-29 16:38:11]

Заповед РД-14-116/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Българско сливово, Община Свищов. [2011-08-29 15:40:36]

ЗАПОВЕД № РД-14-284 / 31.8.2011 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2011/2012 г. за гр. Свищов ( .PDF ) [2011-08-31 15:38:29]

ЗАПОВЕД № РД-14-285 / 31.8.2011 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2011/2012 г. за с. Ореш ( .PDF ) [2011-08-31 15:38:00]

ЗАПОВЕД № РД-14-431/ 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Ореш( .PDF ) [2012-09-29 15:35:12]

ЗАПОВЕД № РД-14-336 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Алеково ( .PDF ) [2012-09-29 15:30:54]

ЗАПОВЕД № РД-14-337 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Хаджидимитрово ( .PDF ) [2012-09-29 15:30:30]

ЗАПОВЕД № РД-14-338 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Вардим ( .PDF ) [2012-09-29 15:29:59]

ЗАПОВЕД № РД-14-339 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Морава ( .PDF ) [2012-09-29 15:18:18]

ЗАПОВЕД № РД-14-340 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Червена ( .PDF ) [2012-09-29 15:17:59]

ЗАПОВЕД № РД-14-341 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Александрово ( .PDF ) [2012-09-29 15:17:39]

ЗАПОВЕД № РД-14-342 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Деляновци ( .PDF ) [2012-09-29 15:17:08]

ЗАПОВЕД № РД-14-343 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Драгомирово ( .PDF ) [2012-09-29 15:16:12]

ЗАПОВЕД № РД-14-344 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Царевец ( .PDF ) [2012-09-29 15:15:51]

ЗАПОВЕД № РД-14-345 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Козловец ( .PDF ) [2012-09-29 15:14:57]

ЗАПОВЕД № РД-14-346 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Горна Студена ( .PDF ) [2012-09-29 15:14:35]

ЗАПОВЕД № РД-14-347 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Овча могила ( .PDF ) [2012-09-29 15:14:05]

ЗАПОВЕД № РД-14-430 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за гр. Свищов ( .PDF ) [2012-09-29 15:13:14]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания