Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ЗАПОВЕД № 391-РД-01-03 от 12.04.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ XII-2896, кв. 14 по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 318-РД-01-03 от 28.03.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ II-3669, кв. 200 по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 298-РД-01-03 от 22.03.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ LIV-1100, кв. 76 по плана на град Свищов (.PDF)

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-204/16.02.2017 Г. ЗА ИЗГОТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В ЗЕМИ ПО ПАРАГРАФ 4 В МЕСТНОСТИ "СТЪКЛЕН", "МАНАСТИРСКИ ТРАП" И "ФАРА"

ЗАПОВЕД № 159-РД-01-03/17.02.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I, кв. 216 по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 46-РД-01-03 от 19.01.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ LI-9645, кв. 104по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 26- РД-01-03 от 11.01.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VI 144 и УПИ Х 144,кв. 32по плана на с. Деляновци, община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1897 РД-01-03 от 12.12.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VI, кв. 574 по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1826 РД-01-03 от 01.12.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ XXXIII - 3581, кв. 83 по плана на h,do Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1778 РД-01-03 от 16.11.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ II 71, кв. 100 по плана на с. Овча Могила, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1617 РД-01-03 от 18.10.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ VI 227, кв. 3 по плана на с. Морава, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1564 РД-01-03 от 06.10.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 65766.418.11 по КККР на гр. Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1529 РД-01-03 от 27.9.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за имот от плана на гр. Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1528 РД-01-03 от 27.9.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за имоти от плана на с. Българско Сливово, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1527 РД-01-03 от 27.9.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) за имоти от плана на гр. Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 1407-РД-01-03 от 31.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по плана на гр. Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1392-РД-01-03 от 25.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на с. Царевец, община Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1326-РД-01-03 от 03.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на с. Ореш, община Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1324-РД-01-03 от 03.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на с. Морава, община Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1323-РД-01-03 от 03.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1274-РД-01-03 от 27.07.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1208-РД-01-03 от 18.07.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1207-РД-01-03 от 18.07.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Царевец, Община Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1151-РД-01-03 от 13.07.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Драгомирово, Община Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1020-РД-01-03 от 20.06.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 613-РД-01-03 от 04.04.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 535-РД-01-03 от 23.03.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 404-РД-01-03 от 29.02.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в Западна индустриална зона гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 1668-РД-01-03 от 18.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 1648-РД-01-03 от 13.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 1647-РД-01-03 от 13.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 1646-РД-01-03 от 13.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 1645-РД-01-03 от 13.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 1445-РД-01-03 от 26.10.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Горна Студена, общ. Свищов

ЗАПОВЕД № 1195-РД-01-03 от 17.9.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 989-РД-01-03 от 29.7.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в с. Деляновци, Община Свищов

ЗАПОВЕД № 988-РД-01-03 от 29.7.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 952-РД-01-03 от 23.7.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 897-РД-01-03 от 08.7.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в с. Совата от землището на гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 767-РД-01-03 от 23.6.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 668-РД-01-03 от 04.6.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Морава, Общ. Свищов

ЗАПОВЕД № 586-РД-01-03 от 13.5.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 585-РД-01-03 от 13.5.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в землището на с. Морава, Общ. Свищов

ЗАПОВЕД № 536-РД-01-03 от 29.4.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в землището на гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 535-РД-01-03 от 29.4.2015 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на с. Г. Студена, Общ. Свищов

ЗАПОВЕД № 481-РД-01-03 от 24.4.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в землището на гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 364-РД-01-03 от 14.4.2015 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на с. Козловец, Общ. Свищов

Заповед № 219-РД-01-03 от 24.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по плана на гр. Свищов

Заповед № 175-РД-01-03 от 12.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по плана на гр. Свищов

Заповед № 174-РД-01-03 от 12.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов

Заповед № 173-РД-01-03 от 12.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на с. Царевец, Община Свищов

Заповед № 172-РД-01-03 от 12.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов

Заповед № 154-РД-01-03 от 26.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по действащия план на с. Алеково, Община Свищов

Заповед № 153-РД-01-03 от 26.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов

Заповед № 148-РД-01-03 от 25.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по действащия план на с. Морава, Община Свищов

Заповед № 147-РД-01-03 от 25.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов

Заповед № 146-РД-01-03 от 25.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов

Заповед № 33-РД-01-03 от 14.1.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов

Заповед № 1523-РД-01-03 от 17.12.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в землището на гр. Свищов

Заповед № 1522-РД-01-03 от 17.12.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов

Заповед № 1431-РД-01-03 от 05.12.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в землището на с. Алеково, Община Свищов

Заповед № 1430-РД-01-03 от 05.12.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Овча могила, Община Свищов

Заповед № 1380-РД-01-03 от 20.11.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов

Заповед № 1327-РД-01-03 от 07.11.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в с. Овча могила, Община Свищов

Заповед № 1166-РД-01-03 от 02.10.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

Заповед № 1123-РД-01-03 от 11.09.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в гр. Свищов

Заповед № 1052-РД-01-03 от 14.08.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в с. Царевец, общ. Свищов

Заповед № 950-РД-01-03 от 22.07.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в град Свищов

Заповед № 957-РД-01-03 от 23.07.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в град Свищов

Заповед № 862-РД-01-03 от 07.07.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на село Вардим, община Свищов

Заповед № 835-РД-01-03 от 30.06.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР)

Заповед № 824-РД-01-03 от 26.06.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

Заповед № 774-РД-01-03 от 12.06.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване(ПЗ)

Заповед № 565-РД-01-03 от 23.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР)

Заповед № 475-РД-01-03 от 09.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

Заповед № 509-РД-01-03 от 15.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

Решение № 885 от 24.4.2014 г. на Общински съвет Свищов - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план на техническа инфраструктура за трасе на кабел средно напрежение 20 kV

Заповед № 514-РД-01-03 от 16.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР)

Заповед № 511-РД-01-03 от 15.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР)

Заповед № 464-РД-01-03 от 08.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване(ПРЗ)

Заповед № 443-РД-01-03 от 30.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване(ПЗ)

Заповед № 425-РД-01-03 от 28.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР)

Заповед № 424-РД-01-03 от 28.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване(ПРЗ)

Заповед № 414-РД-01-03 от 24.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - Специализирана план-схема ВиК на техническа инфраструктура

Заповед № 294-РД-01-03 от 04.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване(ПРЗ)

Заповед № 293-РД-01-03 от 04.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване(ПЗ)

Заповед № 228-РД-01-03 от 27.03.2014 г. за проектиране на ПУП - План схема в регулационните граници на гр. Свищов за трасе на „Ел. захранване от ТНН на ТП № 48“

Заповед № 227-РД-01-03 от 27.03.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР)

Заповед № 1696-РД-01-03 от 30.12.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР)

Заповед № 193-РД-01-03 от 14.3.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 192-РД-01-03 от 14.3.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

Заповед № 191-РД-01-03 от 14.3.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

Заповед № 82-РД-01-03 от 11.2.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР)

Заповед № 18-РД-01-03 от 16.1.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР)

Заповед № 17-РД-01-03 от 16.1.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1563-РД-01-03 от 13.12.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1557-РД-01-03 от 12.12.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

Заповед № 1518-РД-01-03 от 29.11.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-3-1981 за изготвен Проект за изменение на Специализиран ПУП за проект „Закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Свищов“

Заповед № 1258-РД-01-03 от 08.10.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1257-РД-01-03 от 08.10.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1191-РД-01-03 от 24.09.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1190-РД-01-03 от 24.09.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1150-РД-01-03 от 18.09.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1149-РД-01-03 от 18.09.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Решение № 664/26.09.2013 г. от Заседание на Общински съвет Свищов за разрешаване изработването на ПУП

Решение № 616/27.07.2013 г. от Заседание на Общински съвет Свищов за разрешаване изработването на ПУП - план за регулация и застрояване

Решение № 615/27.07.2013 г. от Заседание на Общински съвет Свищов за разрешаване изработването на ПУП

Заповед № 654-РД-01-03 от 06.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 655-РД-01-03 от 06.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 750-РД-01-03 от 17.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 800-РД-01-03 от 26.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 903-РД-01-03 от 17.07.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 932-РД-01-03 от 24.07.2013 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 937-РД-01-03 от 25.07.2013 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 938-РД-01-03 от 25.07.2013 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 654-РД-01-03 от 06.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР)

Заповед № 655-РД-01-03 от 06.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР)

Предложение Изх. № 08-00-805/21.05.2013 г. относно разрешаване изработването на ПУП - План за застрояване /ПЗ/

Заповед № 556-РД-01-03 от 17.05.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 555-РД-01-03 от 17.05.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 442-РД-01-03 от 09.05.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 438-РД-01-03 от 08.05.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 398-РД-01-03 от 25.04.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Съобщение № 94-ТСУ-1-16/19.04.2013 г. относно Виза за проектиране за допълващо застрояване

Заповед № 289-РД-01-03 от 10.04.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

СЪОБЩЕНИЕ № 94-ТСУ-151/10.04.2013 Г. ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ № 94-3-313/22.03.2013 Г. ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ № 94-ТСУ 1-11/22.03.2013 Г. ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ № 94-ТСУ 1-8/22.03.2013 Г. ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Заповед №442-РД-01-03 от 10.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 138 -РД-01-03 от 21.02.2013 г. за проектиране на ПУП - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническа инфраструктура - подземна електронна съобщителна мрежа

Заповед № 01-РД-01-03 от 02.01.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1808-РД-01-03 от 10.12.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1788-РД-01-03 от 05.12.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1627-РД-01-03 от 09.11.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1626-РД-01-03 от 09.11.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1625-РД-01-03 от 09.11.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1550-РД-01-03 от 29.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1548-РД-01-03 от 29.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1484-РД-01-03 от 19.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1483-РД-01-03 от 19.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1468-РД-01-03 от 17.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1467-РД-01-03 от 17.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1430-РД-01-03 от 12.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1423-РД-01-03 от 10.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1361-РД-01-03 от 25.09.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1269-РД-01-03 от 05.09.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1267-РД-01-03 от 05.09.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 864-РД-01-03 от 26.06.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №1014-РД-01-03 от 23.07.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №1089-РД-01-03 от 01.08.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №1104-РД-01-03 от 06.08.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1172-РД-01-03 от 14.08.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №770-РД-01-03 от 12.06.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №723-РД-01-03 от 04.06.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №722-РД-01-03 от 04.06.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №369-РД-01-03 от 21.03.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №516-РД-01-03 от 27.04.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №517-РД-01-03 от 27.04.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №518-РД-01-03 от 27.04.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №519-РД-01-03 от 27.04.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №536-РД-01-03 от 07.05.2012 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №523-РД-01-03 от 02.05.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №464-РД-01-03 от 21.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №442-РД-01-03 от 10.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №464-РД-01-03 от 21.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №439-РД-01-03 от 10.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №356-РД-01-03 от 15.03.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №355-РД-01-03 от 15.03.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №323-РД-01-03 от 07.03.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №322-РД-01-03 от 07.3.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №312-РД-01-03 от 28.2.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 281-РД-01-03 от 20.2.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 247-РД-01-03 от 09.2.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 174-РД-01-03 от 03.2.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 162-РД-01-03 от 31.1.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания