Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Правилници

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - АКТУАЛЕН [2018-06-05 16:31:06]

РЕШЕНИЕ № 155/10.04.2018 Г., ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 08.05.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,С КОЕТО ОТМЕНЯ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 16 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ [2018-06-05 16:30:20]

ПРОТЕСТ ИЗХ.№ 3673/19.12.2017 Г. НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СРЕЩУ РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ С Вх. № в ОбС 1682/12.01.2018 г. [2018-01-17 09:42:36]

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА НА РАБОТА НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА "В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 531/30.03.2017 Г., ПРОТ. № 32 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ [2017-10-16 10:08:56]

Правилник за дейността на Общинско предприятие "Чистота-Свищов" [2016-01-25 15:16:32]

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 1119/21.12.2010 Г., ПРОТ. № 68, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 416/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ [2017-01-12 17:17:16]

Устройствен правилник на общинска администрация - Община Свищов, утвърден със Заповед № 371-РД-01-03/24.02.2016 г. (PDF) [2016-11-24 16:14:23]

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 1118 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ОТ 26.02.2015 Г., ПРОТОКОЛ № 63 [2016-11-21 16:38:28]

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ В ОБЩИНА СВИЩОВ /2015 Г./ [2016-11-14 16:24:22]

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА СВИЩОВ /2015 Г./ [2016-11-14 16:14:11]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 15/02.12.2015 г., протокол № 4 - НЕАКТУАЛЕН [2016-10-12 16:34:44]

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществен консултативен съвет към кмета на община Свищов и състав на Обществения консултативен съвет [2016-08-16 13:19:06]

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 157/31.03.2016 Г., ПРОТ. № 13 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ [2016-05-20 14:16:48]

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СТАТУТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛИЦЕНЗИРАНО ЗВЕНО "СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ" ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 155/31.03.2016 Г., ПРОТ. № 13 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ [2016-05-20 14:15:45]

Правилник за дейността на приют за безстопанствени кучета при Община Свищов, приет с Решение № 113/24.02.2016 г., Протокол № 10 на Общински съвет Свищов [2016-03-14 15:42:37]

ПРАВИЛНИК за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари-Свищов“ - гр. Свищов (с Приложения) .pdf [2016-02-18 09:45:20]

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2015-2019) - НЕАКТУАЛЕН [2015-12-29 16:36:31]

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 572/26.06.2013 Г, ПРОТОКОЛ № 32, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 630/03.09.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 36, РЕШЕНИЕ №1032/27.11.2014 г. [2014-12-16 16:37:45]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение № 7/24.11.2011 г. Протокол № 4, променен с Решение № 882/24.04.2014 г., Прот. № 50 [2014-05-14 13:39:22]

Правилник за организацията и реда на работа на общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания „Ин-витро“ [2014-04-10 12:50:53]

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ- СВИЩОВ", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 599/25.07.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 34, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 631/03.09.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 36 [2013-09-30 10:34:41]

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТTА НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА – СВИЩОВ [2013-03-12 15:25:59]

Устройствен правилник на общинска администрация - Община Свищов (PDF) [2009-01-01 17:04:12]

Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приет с Решение № 1119/21.12.2010 г., Прот. № 68 [2010-12-21 15:05:00]

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Свищов [2005-11-24 16:00:14]

ПРАВИЛНИК НА ДЕЙНОСТ ЗА ОХРАНА И КОНТРОЛ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. СВИЩОВ - Решение № 67/26.02.2004 г. (PDF) [2004-02-26 15:58:00]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания