Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на общински съветници в Общински съвет - Свищов. [2017-11-08 11:33:15]

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служители на Община Свищов [2012-02-27 13:38:16]

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служители на Община Свищов [0000-00-00 00:00:00]

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ЧАСТ 1 [0000-00-00 00:00:00]

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ЧАСТ 2 [0000-00-00 00:00:00]

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – Кметове на кметства, кметски наместници и общински съветници [2012-02-27 14:18:16]

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – Кмет на Община Свищов, кметове на кметства и кметски наместници в Община Свищов (.pdf) [2015-11-17 14:15:34]

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – Кмет на Община Свищов, кметове на кметства и кметски наместници в Община Свищов (.pdf) [2015-12-04 14:14:04]

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – Общински съветници в Общински съвет Свищов (.pdf) [2015-12-21 14:12:23]

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – Общински съветници в Общински съвет Свищов (.pdf) [2015-12-21 14:10:12]

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на общински съветници в Общински съвет - Свищов/допълнение. [2016-08-10 14:06:44]

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на общински съветници в Общински съвет - Свищов/допълнение. [2016-07-20 14:05:35]

ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на общински съветници в Общински съвет - Свищов [2017-05-25 14:02:51]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания