Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Контакти

За контакти с Община Свищов използвайте данните по-долу:

Община Свищов
ул. ”Цанко Церковски” 2
Кмет: 0631 / 60 854, 60 688
Дежурен- "Управление при кризи и ОМП": 0631 / 60 670
Общински център за Адм.Обслужване и информация за граждани: 0631 / 68 132
Факс: 0631 / 60 504
Уеб сайт: www.svishtov.bg
E-mail: obshtina@svishtov.bg
БУЛСТАТ: 000 133 965

Работно време на общинска администрация Свищов

8.30 – 12.00 ч. 12.30 – 17.00 ч.

Работно време на Общински център за административно обслужване

8.30 – 17.00 ч. - без прекъсване


Приемен ден на кмета на община Свищов г-н Генчо Генчев

v Приемният ден на кмета на община Свищов се провежда всеки петък от 1500 до 1700 часа в административната сграда на Община Свищов.

v Записването за приемния ден се извършва предварително на телефон 0631/60854 или 60688 всеки работен ден.

v Желателно е при записването гражданите да съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.

v Кметът на община Свищов може да прецени, че поставеният въпрос е от компетентността на заместник-кмет, и да насочи гражданина за среща със съответния заместник-кмет или директор на дирекция.

v Приемният ден на кмета на община Свищов се провежда и всяка неделя от 10 00 до 1130 часа в административната сграда на ОП „Пазари" на ул. „Алеко Константинов" №28 в град Свищов, като ще е без предварително записване.


Приемен ден на председателя на Общински съвет в община Свищов г-н Кристиян Кирилов

Приемният ден на председателя на Общински съвет в община Свищов се провежда всяка сряда от 900 до 1200 часа в стая 13 на административната сграда на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания